Om dövhet i Sverige

Om barn föds döva innebär det att de inte hör någonting alls. Det kan skapa mycket frustration i barnets utveckling. Teckenspråket kan då hjälpa till med utvecklingen, stärka självkänslan samt identiteten.


Så många är döva i Sverige

Döva

Det föds cirka 200 barn varje år med hörselskador eller som är helt döva.

I Sverige finns ungefär 8 000-10000 barndomsdöva och cirka 30000 teckenspråksanvändare. Runt dessa 30 000 personer finns det familj, vänner och arbetskamrater som också använder teckenspråk.

Barn som är döva

Barn som antingen föds döva eller förlorar hörseln tidigt i livet lär sig teckenspråk på samma vis som andra barn lär sig att prata. För att ge barn som är döva en god utveckling i livet är det viktigt att de vistas i en teckenspråkig miljö, både i skolan och hemma.

Det är även viktigt att det finns teckentolkning vid tillfällen då den som är döv ska utöva exempelvis fritidsaktiviteter eller bara en så simpel sak som att gå till läkaren. Ofta är det då någon närstående eller familjemedlem som lärt sig teckenspråk som kan tolka.

Cochleaimplantat (CI) kan göra att du hör bättre

De allra flesta barn som föds döva idag får ett cochleaimplantat inopererat i örat.

Trots implantat kvarstår en viss grad av hörselskada vilket gör att det är viktigt att det finns en trygg kommunikationsmiljö för barnet.

Detta för att barnet ska känna sig säkra med att kunna kommunicera på ett obehindrat sätt. Läs mer om cochleaimplantat här.

Teckenspråk och babytecken

Alla som är döva använder sig av ett eget språk som kallas för teckenspråk. Det är ett språk som har funnits lika länge som det har funnits döva – men det har hela tiden utvecklats.

Det finns ungefär 160 stycken olika teckenspråk världen över i de olika länderna. Ansiktet har även en stor betydelse för de som är döva. Med mimiken blir kommunikationen ännu mer tydlig och man kan visa känslor med ansiktsuttrycken.

För bebisar finns det också ett slags teckenspråk som kallas för babytecken. Det är till för att föräldrar ska kunna kommunicera med sina bebisar.

Läs mer om teckenspråk och babytecken.

Plötslig dövhet – finns ingen förklaring

Plötslig dövhet, eller som det också kallas för sudden deafness drabbar cirka 1 av 10 000 personer varje år. Detta kan vara väldigt obehagligt men går för de flesta över.

Fortfarande finns ingen riktig förklaring på varför vissa personer får plötslig dövhet. Men det finns en del olika teorier.

Läs mer om de olika teorierna om plötslig dövhet här.