Plötslig dövhet

Att drabbas av plötslig dövhet kan upplevas som mycket obehagligt, men ofta kommer hörseln delvis eller helt tillbaka.


Plötslig dövhet sudden deafness

Vad beror plötslig dövhet på?

Att plötsligt få en hörselnedsättning kommer ofta som en chock och kan kännas mycket obehagligt.

Plötslig dövhet, sudden deafness, innebär att du tappar hörseln plötsligt. Ungefär 1 av 10 000 drabbas varje år.

Dock är orsakerna till plötslig dövhet fortfarande inte helt säkra. Det finns olika teorier på vad det kan bero på.

Teorier:
  • Fel på blodcirkulation i innerörat
  • Virusinfektioner
  • Urspårning av immunsystemet
  • Fysisk skada på hörselorganet som kan uppstå av ett kraftigt slag, dykning eller högt ljud (såsom ett pistolskott)

Men ingen av dessa teorier är än så länge bekräftad. Plötslig dövhet kan med andra ord bero på något helt annat än något av ovanstående teorier.

Varför man inte kunnat klargöra orsaken till denna plötsliga hörselnedsättning beror på att hörselorganet i sig är mycket svårt att undersöka.

Magnetröntgen och datortomografi kan ta bilder av hörselorganet men på grund av för dålig teknik blir bilderna alldeles för oskarpa för att kunna göra en bedömning. Exempelvis så syns inte små nerver och blodkärl på röntgen.

Behandling

Eftersom att orsaken till plötslig dövhet inte är bekräftad finns det ingen speciell behandling. Läkare brukar ordinera vila i upp till några veckor efter att du fått hörselnedsättningen som en försiktighetsåtgärd. Detta i fall någon av ovanstående teorier skulle stämma. Däremot finns det ingen garanti för att vila gör dig bättre.

Det bästa som du kan göra om du har drabbats av plötslig dövhet är att kontakta en öronspecialist.